Bestil hustjek tilbud detaljeret rapport b2017-10-05T14:47:05+02:00
Gratis hustjek

Bestil et GRATIS hustjek

Med en detaljeret rapport

BESTIL ET GRATIS HUSTJEK

MED TILBUD OG DETALJERET RAPPORT OM DIT HUS

Inddækninger omkring skorstenen undersøges for utætheder, så der ikke trænger vand ind. Utætheder kan føre til fugt- og vandskader og dermed skimmelsvamp i huset.

Der tjekkes om tagrygning og grater er ordentlig fuget, muret eller har tætningsbånd, så der ikke er utætheder, hvor fygesne og slagregn kan trænge ind.

Tagbelægningen skal sidde godt fast. Der tjekkes for løse og revnede tagsten/-plader. Et utæt tag kan føre til fugt- og vandskader og være årsag til skimmelsvamp i huset.

Tagrenden skal være tæt, hælde mod nedløbsrøret og må ikke have bagfald mod husets vægge. Hvis vandet løber over, kan det forårsage vand- og rådskader.

Træværket gennemgås for råd og svamp. Defekte vindskeder kan ødelægge husets tagkonstruktion og føre til fugt, råd og svamp på loftet.

Det undersøges, om loftisoleringen er faldet sammen. Manglende isolering kan føre til kuldebroer og varmetab og dermed en høj varmeregning.

Det undersøges, om vinduer er tætte og sålbænke intakte. Træværket efterses for råd og svamp og udtørring. Også bund- og glaslister tjekkes for utætheder og ruder for punkteringer.

Det undersøges, om der er hulmursisoleret, og om isoleringen er mangelfuld. Manglende isolering kan føre til utætheder, kuldebroer og risiko for skimmelsvamp i huset.

Det undersøges, om dørene er tætte, og tætningslisterne intakte. Træet efterses for råd og svamp og tegn på udtørring. Eventuelle ruder undersøges for punkteringer.

Klik på husets kritiske punkter og læs mere om de typiske skader vi kigger efter ved et hustjek.

GRATIS HUSTJEK

Du får en detaljeret rapport og vurdering om dit hus, så du har et overblik over eventuelle fejl og mangler. Samtidig får du tilbud på eventuelle udbedringer, så du har et økonomisk overblik.

Bestil et gratis hustjek med rapport

GRATIS HUSRAPPORT

Du får en detaljeret rapport og vurdering om dit hus, så du har et overblik over eventuelle fejl og mangler. Samtidig får du tilbud på eventuelle udbedringer, så du har et økonomisk overblik.

Bestil et gratis hustjek med rapport

Når du bestiller et hustjek sker der følgende:

Book online
vælg den dato og tidspunkt der passer dig bedst, når du bestiller et husjek.

Vi gennemgår
husets vinduer, døre, træværk, tag, tagrender, loft- og hulmursisolering.

Du får en detaljeret husrapport
med vedligeholdelsestips, løsningsforslag til energibesparelser og evt. reparationer.

Med velkendte smileys
 fortæller rapporten hvilke forbedringer, der kan få dit hus i god og sund stand.

Konsulenten gennemgår
rapporten, og giver tilbud på de udbedrelser, der har faet en sur smiley.

Bestil dit hustjek her