Tag- og vinduestjek2017-10-30T14:54:16+00:00

BESTIL ET GRATIS TAGTJEK

Samt eftersyn af vinduer og døre

Inddækninger omkring skorstenen undersøges for utætheder, så der ikke trænger vand ind. Utætheder kan føre til fugt- og vandskader og dermed skimmelsvamp i huset.

Der tjekkes om tagrygning og grater er ordentligt fuget, muret eller har tætningsbånd, så der ikke er utætheder, hvor fygesne og slagregn kan trænge ind.

Tagbelægningen skal sidde godt fast. Der tjekkes for løse og revnede tagsten/-plader. Et utæt tag kan føre til fugt- og vandskader og være årsag til skimmelsvamp i huset.

Tagrenden skal være tæt, hælde mod nedløbsrøret og må ikke have bagfald mod husets vægge. Hvis vandet løber over, kan det forårsage vand- og rådskader.

Træværket gennemgås for råd og svamp. Defekte vindskeder kan ødelægge husets tagkonstruktion og føre til fugt, råd og svamp på loftet.

Det undersøges, om loftisoleringen er faldet sammen. Manglende isolering kan føre til kuldebroer og varmetab og dermed en høj varmeregning.

Det undersøges, om vinduer er tætte og sålbænke intakte. Træværket efterses for råd og svamp og udtørring. Også bund- og glaslister tjekkes for utætheder, og ruder for punkteringer.

Det undersøges, om der er hulmursisoleret, og om isoleringen er mangelfuld. Manglende isolering kan føre til utætheder, kuldebroer og risiko for skimmelsvamp i huset.

Det undersøges, om dørene er tætte, og tætningslisterne intakte. Træet efterses for råd og svamp og tegn på udtørring. Eventuelle ruder undersøges for punkteringer.

Klik på husets kritiske punkter og læs mere om de typiske skader, vi kigger efter ved et tag- og vinduestjek.

Få en grundig gennemgang af dit tag, vinduer og døre!

Vi gennemgår dit tag og alle dine vinduer og døre. Vi vurderer, om der er behov for udskiftning alt efter vinduernes og dørenes tilstand samt energiklasse. Ved behov for udskiftning kan vi tilbyde to løsninger:

  • Udskiftning af ruder – når vinduesrammen er i fin stand, men ruden er punkteret eller ønskes udskiftet fra termorude til energirude.
  • Komplet udskiftning – når hele vinduet skal skiftes.

Nye lavenergiruder isolerer tre gange så godt som ældre termoruder. Der kan derfor være penge at spare ved at skifte til nye energiruder. Skal både ramme og rude skiftes, anbefaler vi udskiftning til lavenergivinduer i alu/træ, der både er vedligeholdelsesfri og konstrueret, så de sikrer bedre mod indbrud.

Vi anbefaler et tag- og vinduestjek, hvis dit tag er fra før 1980 eller dine vinduer og døre er fra før 1990. Er dit tag eller vinduer og døre yngre, har du sandsynligvis et godt tag samt nogle gode og velfungerende lavenergivinduer, der ikke har brug for udskiftning.

OBS! Tilbuddet gælder huse med vinduer og døre fra før 1990 eller tag fra før 1980 på fastland og brofaste øer.

Bestil dit gratis tag- og vinduestjek!