Er dit tag klar til ekstremt vejr?

ADVARSEL – Øget risiko for skybrud, orkan og voldsomt vejr!

Taget er husets vigtigste facade

Særligt ældre eternittage lider stor skade, når klimaforandringer udfordrer taget med mere og mere voldsomt vejr.

Vores vejr ændrer sig i takt med klimaforan- dringerne, og det betyder, at det skal stå imod voldsommere vejr. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om dit tag kan klare de nye udfordringer både nu og i fremtiden.

Regn, sne og slud kan forårsage fugt- eller vandskader, hvis taget ikke er helt tæt. Lige- ledes kan storm og blæst løsrive dele af taget, hvis skruer og tætningsskiver er blevet løse og slidte med tiden.

Hvis taget løbende bliver efterset og repare- ret, sikrer du, at skader ikke udvikler sig. For- året er ideelt til at få efterset taget og finde eventuelle fejl samt udbedre dem.

Eternittage er ofte plaget af skader
Når vi efterser eternittage, ser vi typisk rev- ner i rygningsplader, der gradvist udvides over tid som følge af vejrpåvirkninger. Disse revner kan resultere i fugt- og vandskader, hvilket svækker tagets overflade og styrke.

Sådan bliver det tag klar
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit tag kan mod- stå ekstremt vejr, så bestil et gratis tagtjek. Så får du en professionel vurdering af dit tag og om det kan klare klimaudfordringerne.

Vidste du…

… at din husforsikring ikke altid dækker følgeskader af et utæt tag. Derfor kan der være rigtig mange penge at spare, hvis en utæthed opdages i tide.

Vi tjekker 17 punkter på dit tag, hvis vejrforhold og adgang tillader det.

 • Revnede tagplader
 • Tagplader for frostskader
 • Tagplader for forvitringer
 • Tæthed af tagskruer/tætningsskiver
 • Tætningsbånd i rygning
 • Tætningsbånd i skotrender
 • Tætningsbånd ved tagfod
 • Skorstene gennemgås for skader
 • Skorstensinddækning
 • Udluftningshætter for tæthed
 • Indvendig tjek af tagplader
 • Indvendig tjek af inddækninger
 • Tagrender gennemgås for utætheder
 • Tagrender gennemgås for bagfald
 • Tjek af stern/vindskeder/gavle
 • Loftisoleringen kontrolleres
 • Loftlem – kontrol af isoleringsevne