Tagpap tag på sort træ hus

Reparation og vedligeholdelse af tagpaptage

Har du et ældre tagpaptag, er det en rigtig god idé at vedligeholde det og tjekke det for skader. Ældre tagpaptage har et mindre indhold af gummi end nye tagpaptage, og det gør de ældre tagpaptage mindre smidige og elastiske og dermed mere sårbare. Samtidig sætter tagpaptaget sig med årene og bliver slidt af vejr og vind.

Reparation af tagpap

Det er forholdsvis enkelt at reparere et tagpaptag og udbedre revner, huller eller utætheder, så længe der ikke er følgeskader i fx konstruktionen. Ofte kan tagpappen repareres ved at lappe eller skifte et stykke af tagpappen.

Sådan tjekker du, om der er behov for en tagpapreparation

Når du skal tjekke, om der er behov for at reparere tagpappen, bør du særlig være opmærksom på, om:

 • der er revner i tagpappen

 • skiferen er slidt af tagpappen

 • der står vand på eller er fordybninger, såkaldte lunker, i tagpaptaget (flade tagpaptage)

 • tagpappen er utæt fx ved ovenlysvinduer, inddækninger og gennemføringer

 • taget og afløbet er renset for skidt og snavs, kviste, blade mv.

Er du i tvivl, kan du bestille et gratis Tagtjek og få en professionel gennemgang.

Bestil et gratis tagtjek
Nyt tagpap tag

Reparation af utæt tagpap

Hvis tagpappen er utæt eller har revner eller huller, er det vigtigt at få dem udbedret. Selv små revner, utætheder og slitage kan udvikle sig til kritiske skader og dyre reparationer. En utæt tagpap kan betyde, at vand trænger ind gennem taget og resultere i en vandskade. Det kan føre til råd, svamp og skimmel i konstruktionen, som kan blive dyrt at reparere. Det er derfor vigtigt at få udbedret både eksisterende og potentielle skader i tide.

Nyt tagpap på gammelt tagpaptag

På ældre tagpaptage er skiferen ofte slidt af. Det betyder, at taget ikke beskyttes mod sol, vejr og vind. Det er simpelthen nedslidt og bør skiftes. Ofte kan du dog lægge nyt tagpap ovenpå det gamle tagpaptag. Så slipper du for nedtagning og bortskaffelse af det gamle tagpaptag.

Reparation af lunker på tagpaptag

Har du et fladt tagpaptag, skal du være særlig opmærksom på fordybninger, de såkaldte lunker, hvor der kan samle sig vandpytter af regnvand og smeltevand. Lunkerne opstår, når taget sætter sig med årene og bliver en smule ujævnt. Når vandet ikke løber mod afløbet, som det skal, men lægger sig på taget, så slider det ekstra meget på tagpappen. Det kan føre til utæt tagpap med risiko for efterfølgende vandskade samt råd, svamp og skimmel i konstruktionen. Det er derfor en god idé at få rettet lunken op og lagt nyt tagpaptag.

Reparation af tagpaptage

Trænger dit tagpaptag til vedligeholdelse eller reparation, så kan du med fordel starte med et gratis Tagtjek. Ved reparation af tagpaptage udfører vi bl.a.:

 • Tætning af eksisterende tagflade

 • Tætning ved sternkapsler

 • Udskiftning af udluftningshætter

 • Udskiftning af trykudligningshætter

 • Opretning af lunker på tagfladen

 • Udskiftning af zinkindskud

 • Udskiftning af sternkapsler i alu og zink

 • Udskiftning af alle slags ovenlys med eller uden karm

 • Montering af oplukkelige vinduer samt af elfjernbetjent oplukkelige vinduer

 • Efterisolering af de flade tage

 • Montering og reparation af skorstene

 • Udskiftning af skorstensinddækninger – rund som alm.

Bestil et gratis tagtjek
Reparation af tagpaptag Jydsk Tagteknik

Vedligeholdelse af tagpap

Det er en god idé at rense både tagpap og afløb et par gange om året. Sørg for at fjerne snavs og skidt, kviste, blade mv. på taget eller i afløbet, så regnvand kan løbe væk og ikke samler sig på taget. Fjern også alger og mos på tagpappen, så de ikke skader tagpappen.

Få en fagmand til at tjekke dit tagpaptag

Det kan være meget svært at opdage revner eller utætheder i tagpappen, medmindre der trænger vand ind i huset. Særligt utætheder omkring ovenlysvinduer, inddækninger og gennemføringer er svære at se. Det kan derfor være en god idé at få en professionel til at gennemgå dit tag. Så er du sikker på, at dit tagpaptag bliver set ordentligt efter.

Reparation af tagpaptage

Trænger dit tagpaptag til vedligeholdelse eller reparation, så kontakt os. Ved reparation af tagpaptage udfører vi bl.a.:

 • Tætning af eksisterende tagflade

 • Tætning ved sternkapsler

 • Udskiftning af udluftningshætter

 • Udskiftning af trykudligningshætter

 • Opretning af lunker på tagfladen

 • Udskiftning af zinkindskud

 • Udskiftning af sternkapsler i alu og zink

 • Udskiftning af alle slags ovenlys med eller uden karm

 • Montering af oplukkelige vinduer samt af elfjernbetjent oplukkelige vinduer

 • Efterisolering af de flade tage

 • Montering og reparation af skorstene

 • Udskiftning af skorstensinddækninger – rund som alm.

Andre reparationer i forbindelse med tagpaptage

Vi tilbyder også:

 • Reparation af inddækninger

 • Opfugning af skorsten

 • Filsning af skorsten

 • Nedtagelse af skorsten

 • Opmuring af skorsten

Tilbehør til tagpaptag af Jydsk Tagteknik

Tilbehør

I forbindelse med reparation af tagpaptage udskifter vi også alt tilbehør som f.eks.:

 • Alle typer tagrender (stål, zink, aluzink, kobber, plast m.m.)

 • Træværk som sternbrædder og vindskeder i alle materialer (trykimprægneret træ, HardiePlank (vedligeholdelsesfri) zink m.m.)

Bestil et gratis tagtjek