Sådan er du sikret med Jydsk Tagteknik

Når du vælger Jydsk Tagteknik, er den håndværksmæssige udførelse af arbejdet på dit hus både dækket af Byg Garanti og Håndværkerens Tryghedsgaranti.

Begge garantiordninger har til formål at sikre dig mod at lide et økonomisk tab i tilfælde af fejl og mangler ved det udførte håndværksarbejde.

Mange husejere er blevet overraskede over, at de ikke er sikret mod fejl og mangler ved arbejdets udførelse, hvis håndværksfirmaet ophører, går konkurs eller nægter at udbedre fejl og mangler på trods af berettigede klager over det udførte arbejde på deres hus.

Herudover er der også mange, der tror, at håndværksarbejdet er omfattet af produktgarantien, men det er det ikke. Produktgarantien dækker kun fejl ved produktet f.eks. tegltaget. Den dækker ikke, hvis entreprenøren lægger tegltaget forkert.

Håndværkerens Tryghedsgaranti

Håndværkerens Tryghedsgaranti er unik på markedet, da den dækker bedre og bredere end flere andre garantiordninger. Er der fejl og mangler ved arbejdets udførelse, som entreprenøren ikke kan udbedre, er du garanteret en kontant betaling fra garantiselskabet på op til kr. 500.000 inkl. moms pr. entreprise.

Følgeskader

Ud over fejl og mangler ved arbejdets udførelse dækker Håndværkerens Tryghedsgaranti også følgeskader, der skyldes fejl og mangler ved håndværksarbejdet f.eks. fugtskader som følge af utæt tagkonstruktion, svampeskader efter mangelfuld isolering eller tagskader som følge af fejlagtig montage af solcelleanlæg.

10 års håndværkergaranti

Håndværkerens Tryghedsgaranti dækker fejl og mangler samt følgeskader, der opstår i en periode på 10 år efter arbejdets udførelse. Håndværkerens Tryghedsgaranti kan overdrages til køber ved salg af huset, hvorved salgsprisen kan øges, og din risiko som sælger kan reduceres.

Hvem er dækket af garantien?

Håndværkerens Tryghedsgaranti har indgået et samarbejde med en række udvalgte entreprenører. Kun entreprenører, der lever op til garantiselskabets strenge krav om erfaring, kvalitetssikringssystemer, løbende uddannelse og økonomisk soliditet er dækket af ordningen og kan udstede Håndværkerens Tryghedsgarantibevis.

 

Forskellen på Håndværkerens Tryghedsgaranti og Byg Garanti

Håndværkerens Tryghedsgaranti
  • 10 års garanti på det udførte håndværksarbejde

  • dækker fejl og mangler op til kr. 500.000 inkl. moms pr. entreprise

  • dækker evt. følgeskader

  • kunden får tilsendt et garantibevis

  • der laves stikprøvekontrol på udvalgte sager, som er omfattet af Håndværkerens Tryghedsgaranti. Kontrollen foretages af et uafhængigt og uvildigt rådgivningsfirma

ByGaranti
  • Dækker op til 3 år for synlige fejl og mangler og op til 10 år på skjulte fejl og mangler
  • dækker fejl og mangler op til kr. 150.000 inkl. moms pr. entreprise

  • dækker ikke evt. følgeskader

  • intet garantibevis

  • der foretages ingen stikprøvekontrol på arbejde udført af håndværkere, som er omfattet af Byg Garanti

Hent gratis brochure

Læs mere om Håndværkerens Tryghedsgaranti

Hent vores brochure, hvor du kan læse mere om vores tryghedsgaranti.