Project Description

Denne villa i Hvidovre fik lagt nyt HF 14 Brandenburger naturrød tegltag. Vi monterede også nye zinktagrender, vedligeholdelses fri stern brædder og isolering.

Arbejdet tog os 18 dage.

Tagtype  Naturrød HF 14 Brandenburger Tegl
Årstal  2016
Farve  Naturrød