Project Description

Vindskede afslutning på tegltag – kaldt forskelling af tegl med mørtel.