Konkurrencebetingelser

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

Om konkurrencen

Konkurrencen er arrangeret af Jydsk Tagteknik A/S, CVR nr. 21222445, (Lunikvej 34, 2670 Greve). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis. Ved deltagelse i konkurrencen accepteres det, at deltageren tilmeldes Jydsk Tagtekniks nyhedsbrev, som til enhver tid kan frameldes igen. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører frem til om med den 20. december 2023, og vinderen trækkes umiddelbart efter og offentliggøres på www.jydsktagteknik.dk.

Der udloddes i konkurrencen 1 stk. supergavekort på 10.000 kr. Da der er tale om et gavekort, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at informere generelt omkring efterisolering og at markedsføre Jydsk Tagteknik. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Jydsk Tagteknik.

Hvem kan deltage?

Personer over 18 år, som er bosat i Danmark, som er husejere kan deltage i konkurrencen. Jydsk Tagteknik forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Jydsk Tagteknik, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i Jydsk Tagteknik af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste muligheden for at vinde.

Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du svare på de 4 spørgsmål og udfylde dine kontaktoplysninger.

Jydsk tagteknik forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter tilmeldingsfristen er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Jydsk Tagteknik kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet via pc eller telefon.

Udvælgelse af vinder

Hvordan vinderen findes ved lodtrækning mellem alle deltagere, fredag den 21. december 2023. Vinderen får herefter direkte besked og offentliggøres www.jydsktagteknik.dk.

Har vinderen ikke svaret inden 21 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Jydsk Tagteknik, forbeholder Jydsk Tagteknik sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Jydsk Tagteknik må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien.

Jydsk Tagteknik forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen på jydsktagteknik.dk.

Afsluttende bestemmelser

Jydsk Tagteknik forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Jydsk Tagteknik.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Jydsk Tagtekniks ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt..

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Jydsk Tagteknik er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre.

Evt. klager over konkurrencer skal rettes til Jydsk Tagtekniks servicecenter.

Privatlivspolitik

Deltagelse medfører behandling af dine persondata. Du kan læse mere om det i vores privatlivspolitik.