Vandskader er noget af det værste for en husejer. Kommer der vand i husets isolering eller vægge, kan det udvikle sig til råd og skimmelsvamp.

Det er derfor en god idé at tjekke dine tagrender for skader og rense dem grundigt et par gange om året. Tagrender, der ikke leder vandet til kloakken, kan forårsage nedbrydning og frostsprængninger på malede, pudsede og murede facader. Samler vandet sig i pytter på jorden, kan du risikere at få frostsprængninger i soklen og fugtproblemer i kælderen.

5 typiske problemer

• Vandet fra taget render ud over tagrenden, fordi den sidder for lavt.
• Tagrenden er for lille og kan derfor ikke nå at opsamle vandet ved kraftige regnskyl
• Tagrenden har bagfald og leder derfor ikke vandet mod nedløbsrøret
• Utætheder
• Skidt og snavs blokerer for ned- og afløb

TIP: Har du skjulte tagrender er eftersyn og vedligeholdelse svært – men også endnu vigtigere! Et af de helt store problemer er følgeskaderne i form af råd og svamp i det omliggende træværk, og i værste fald i tagkonstruktionen. Skjulte tagrender skal derfor efterses oftere end almindelige tagrender.

Risiko for frosne tagrender om vinteren

Hvis tagrenden er stoppet, kan vandet ikke ledes til kloakken. I stedet risikerer du, at vandet fryser, så snart temperaturen kommer under frysepunktet. Frosne tagrender kan føre til fugtskader på huset, fordi nedbør og smeltevand fra taget ender med at løbe ud over kanten på tagrenden og ind mod husets mur- og træværk.

Forsikringen dækker normalt ikke

Hvis der løber vand ud over kanten på tagrenderne, og der opstår vandskade på huset, dækker din forsikring normalt ikke. Vær opmærksom på, om din forsikring dækker, hvis nedbør trænger ind af åbninger og utætheder i huset.

Få et gratis Hustjek

Hvis du er i tvivl om, dit hus har fået skader, kan du bestille et gratis Hustjek. Så får du en gennemgang af dit tag, tagrender, træværk, facade, vinduer, døre og isolering.

Bestil et gratis Hustjek her

Mest læste artikler

  • jydsk tagteknik facade

Tjek din facade for disse skader

Afskalninger i puds og revner i ydermuren kan udvikle sig til dyre skader, hvis du ikke får dem udbedret i tide. Se, hvad du skal være opmærksom på, og hvad du selv kan gøre [...]

Derfor skal du tjekke tagets tætningsbånd

Tagryggen er et særligt udsat område på dit hus. Hvis tætningen omkring tagryggen ikke er intakt, er der fri passage for slagregn, fygesne og dyr, som kan forårsage dyre fugt- og vandskader. De fleste [...]