Det er en god idé at være på vagt overfor alger på ydervæggen. Udover, at det ikke ser kønt ud med alger på facaden af huset, er det også et tegn på fugt.

Alger trives bedst, hvor der er fugtigt og skyggefuldt. Derfor ses alger ikke så ofte på husets sydvendte flader som på resten af huset.

Undersøg årsagen til algerne

Har du alger på facaden, er det vigtigt at finde årsagen til, at de er der. Vand er afgørende for, om algerne kan trives og gro. Så det er vigtigt at undersøge, om de fugtige forhold kommer udefra eller indefra. Det er derfor en god idé at undersøge, om du f.eks. har en utæt tagrende, der gør ydervæggen fugtig, eller om der er revner og sprækker i facade, sålbænke og sokkel, hvor fugt fra regnvand og sne er trængt ind.

Læs også: Sådan tjekker du tagrenderne og undgår skader

Vigtigt at udbedre eventuelle skader

Hvis årsagen til algerne skyldes en utæt tagrende eller fugt, der er trængt ind i ydervæggen, er det vigtigt at få undersøgt skadens omfang og derefter udbedre skaden. Fugtskader i ydervæggen kan føre til skimmelsvamp i resten af huset, og det kan hurtigt blive dyrt, hvis ikke skaden opdages og repareres i tide.

Sådan fjerner du algerne

Du kan som udgangspunkt godt selv fjerne alger fra facade og sokkel. Har du murede eller pudsede facader, kan du prøve at fjerne dem med vand og en børste. Alternativt kan du rense facaden med et af Miljøstyrelsen godkendte algebekæmpelsesmidler. Start med at teste et ikke-synligt sted, da algemidler kan misfarve puds og murværk. Ønsker du ikke selv at rense facaden, kan du bestille en facaderens her. 

Læs også: Rens og imprægnér facaden

Vidste du, at

alger og mos, udover at holde på fugten, også kan skjule grimme skader på tag, facade osv?

Forebyg algevækst

Nordsiden på huset har størst sandsynlighed for alger pga. den manglende sol. Men du kan sørge for, at vækstbetingelserne bliver så dårlige som muligt for algerne. Sørg for at holde ydervæggen tør og undgå for meget skygge fra træer og buske. Sørg for at regn ledes væk fra huset og fra soklen. Herudover bør du jævnligt vedligeholde huset og reparere revner, afskallet puds samt rense og undersøge tagrenderne for utætheder.

Lad os hjælpe dig

Hvis du er i tvivl, om du har skader, så tilbyder vi et gratis Hustjek, hvor vi bl.a. undersøger tag, tagrender, træværk og facade for skader.

Læs mere og bestil et gratis Hustjek her

Mest læste artikler

Alger eller ej?

Går vi endnu et mildt og fugtigt vinterhalvår i møde, vil det give gode betingelser for de alger du måske allerede har på dit tag. Men er det bedst at lade dem blive eller [...]