Tagryggen er et særligt udsat område på dit hus. Hvis tætningen omkring tagryggen ikke er intakt, er der fri passage for slagregn, fygesne og dyr, som kan forårsage dyre fugt- og vandskader.

De fleste husejere er ikke opmærksomme på at tjekke tætningen langs tagets rygning, før skaden er sket. Men faktisk holder flere tætningsbånd kortere tid, end de fleste regner med. Nedenfor kan du se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du har eternit-, tegl- eller betonstenstag.

Her sidder tætningsbåndet

Tætningsbåndet er placeret under tagets rygningsplader. Og hvis du har eternit-, tegl- eller betonstenstag, er der huller i bølgedalen under rygningspladerne. Det er vigtigt at disse huller er tætte.

TIP: Det er en god idé at tjekke tætningen langs rygningen en gang om året. Selv om du ikke tidligere har haft problemer med slagregn eller fygesne om vinteren, er det langt fra en garanti for, at du ikke får det.

Tegltage

På ældre tegltage, hvor taget er understrøget, vil mørtlen smuldre med årene. Her kan det være nødvendigt at understryge på ny. Du kan også vælge at skifte rygningen og i den forbindelse tætne med Figaroll-bånd, der hverken mørner eller smuldrer. Nyere tegltage vil ofte være tætnet med Figaroll-bånd.

Læs også: Sådan sikrer du dig, at gavlen holder vind og vejr ude

Eternittage

Har du et eternittag, er rygningen tætnet med skumbølgeklodser også kaldet fugleklodser. Skumbølgeklodserne mørner og smuldrer med årene, ligesom fugle kan ødelægge klodserne ved at pirke dem ud af rygningen. Her er det vigtigt, at du tjekker, om klodserne er intakte og ellers tætner med nye. Du kan typisk købe skumbølgeklodser, der passer til dit tag i byggemarkedet, men husk at de skal monteres udefra.

Betonstenstage

Ældre betonstenstage er ofte tætnet med rufakit, der revner og smuldrer med årene. På nyere betonstenstage vil der derimod typisk være tætnet med Figaroll-bånd under rygningspladerne.

Læs også: Alger kan skjule alvorlige skader på dit tag

Undertag mindsker risikoen

På nyere tage med undertage er mindskes risikoen for at få regn og sne ind på loftet. Er undertaget intakt og i øvrigt konstrueret korrekt, hindrer det, at slagregn og fygesne trænger ind på loftet. I stedet vil det løbe ned i tagrenden.

Sådan tjekker du om tagets tætning er intakt

Du kan godt selv tjekke, om rygningen er tæt. Har du et loftrum, så gå op på loftet, når det er lyst udenfor. Der, hvor lyset trænger ind, er de steder, hvor regn og sne også kan trænge ind. Og her er det vigtigt at få tætnet. Du kan også gå op på taget og mærke efter, om tætningsbåndet er intakt, eller om det smuldrer, når du rører ved det. I så fald er det vigtig at få monteret et nyt.

Skal vi tjekke taget for dig?

Er du i tvivl om dit tag er tæt, tilbyder vi et gratis Tagtjek, hvor vi tjekker tag, rygning, tagrender, inddækninger og træværk. Du får samtidig en detaljeret rapport og vurdering af dit tag, så du har et overblik over eventuelle fejl og mangler.

Bestil et gratis Tagtjek her

Mest læste artikler

Alger eller ej?

Går vi endnu et mildt og fugtigt vinterhalvår i møde, vil det give gode betingelser for de alger du måske allerede har på dit tag. Men er det bedst at lade dem blive eller [...]