Når stormen er ovre, er det vigtigt at få tjekket huset grundigt for de skader, som man ikke umiddelbart kan se. Her er nogle af de ting, du skal kigge efter.

Først og fremmest skal du tjekke dit tag på samme måde som ved et almindeligt Tagtjek – det betyder, at du både skal kigge på eventuelle skader indefra og udefra. Det bedste er at komme helt op på taget, men vær meget påpasselig med, hvor du træder, så du ikke ender med fx at beskadige tagpladerne.

Læs også: Sådan tjekker du dit tag.

Disse 6 områder er vigtige at tjekke

  • Tagrende og afløb – Tjek, at stormen ikke har efterladt grene og blade i tagrender og afløb, som blokerer for nedløb.
  • Løse tagplader eller -sten – Ofte er det nemmest at se, om noget har forskubbet sig på taget, nede fra jorden. Disse plader eller teglsten kan du ofte nemt skubbe på plads igen. Det vil efterfølgende være en god idé at få dem fæstnet bedre.
  • Toppen af taget – Rygningssten kan være skredet eller beskadiget. Der kan også være huller inden under rygningen.
  • Inddækninger og samlinger – Se efter åbninger ved inddækningerne omkring skorsten, vinduer, luftkanaler og tagvinduer. Det er her, det for alvor kan gå galt med indtrængende vand.
  • Loftet – Er der løbet vand ind ovenfra, så kan det give alvorlige skader på bl.a. træværk og isolering. Se efter, om træværk og undertag er vådt. Tjek, om isoleringen er fugtig eller faldet sammen. Løft eventuelt isolering de steder, hvor du er i tvivl og tjek, om der har samlet sig vand nedenunder.
  • Skorsten – Har du muret skorsten, er det også en god idé at tjekke om murværk og fuger er intakte.
Stormskader? Få et GRATIS Hustjek!

Begræns skaderne og kontakt forsikringsselskabet

Opdager du skader, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Som udgangspunkt er forsikringsselskabet positivt stemt for initiativer, der begrænser skaderne. Har du problemer med at komme igennem til forsikringsselskabet, kan du derfor sætte ting i gang, der er med til at begrænse yderligere skader – i hvert fald på kort sigt. Stop huller, revner og sprækker med avispapir, klude el.lign., så der ikke kommer regn ind. Men vent med at sætte håndværker i gang, før du har en godkendelse fra forsikringsselskabet.

Læs også: Dækker din forsikring følgeskaderne ved utæt tag?

Dokumentér skaderne

Du skal huske at gemme kvitteringer for indkøb eller leje af materialer samt for eventuel professionel hjælp. Dokumentation kan også bestå af billeder eller video, så man både kan se skaderne lige efter stormen, men også undervejs i oprydningsarbejdet. Det gælder alt fra ødelagte tagsten, smadrede vinduer og evt. vandskade i kælderen.

Har du i forbindelse med stormen også haft vandskade, så tag billeder af vandstanden og af de værdier, der er blevet ødelagt. Og smid ikke noget ud, inden forsikringsselskabet har godkendt skaderne.

Læs også: 5 ting du skal gøre hvis vejret har givet dig vandskade

Et Hustjek kan betale sig

Er du det mindste i tvivl, om taget eller andre bygningsdele er beskadiget eller kan holde til en storm mere, så husk at du altid kan bestille et Hustjek. Så gennemgår vi huset for skader og giver dig en rapport, der viser status på vinduer, isolering, tag, facade mm.

Opdag stormskaderne med et GRATIS Hustjek

Mest læste artikler

Alger eller ej?

Går vi endnu et mildt og fugtigt vinterhalvår i møde, vil det give gode betingelser for de alger du måske allerede har på dit tag. Men er det bedst at lade dem blive eller [...]