UGENS TIP - gode tips og råd til husejere

  • Storm_JT_ugens_tip

Tjek dit hus når stormen har lagt sig

Når stormen er ovre, er det vigtigt at få tjekket huset grundigt for de skader, som man ikke umiddelbart kan se. Her er nogle af de ting, du skal kigge efter.

Først og fremmest skal du tjekke dit tag på samme måde som ved et almindeligt Tagtjek – det betyder, at du både skal kigge på eventuelle skader indefra og udefra. Det bedste er at komme helt op på taget, men vær meget påpasselig med, hvor du træder, så du ikke ender med fx at beskadige tagpladerne.

Læs også: Sådan tjekker du dit tag.

Disse 6 områder er vigtige at tjekke

  • Tagrende og afløb – Tjek, at stormen ikke har efterladt grene og blade i tagrender og afløb, som blokerer for nedløb.
  • Løse tagplader eller -sten – Ofte er det nemmest at se, om noget har forskubbet sig på taget, nede fra jorden. Disse plader eller teglsten kan du ofte nemt skubbe på plads igen. Det vil efterfølgende være en god idé at få dem fæstnet bedre.
  • Toppen af taget – Rygningssten kan være skredet eller beskadiget. Der kan også være huller inden under rygningen.
  • Inddækninger og samlinger – Se efter åbninger ved inddækningerne omkring skorsten, vinduer, luftkanaler og tagvinduer. Det er her, det for alvor kan gå galt med indtrængende vand.
  • Loftet – Er der løbet vand ind ovenfra, så kan det give alvorlige skader på bl.a. træværk og isolering. Se efter, om træværk og undertag er vådt. Tjek, om isoleringen er fugtig eller faldet sammen. Løft eventuelt isolering de steder, hvor du er i tvivl og tjek, om der har samlet sig vand nedenunder.
  • Skorsten – Har du muret skorsten, er det også en god idé at tjekke om murværk og fuger er intakte.

Begræns skaderne og kontakt forsikringsselskabet

Opdager du skader, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Som udgangspunkt er forsikringsselskabet positivt stemt for initiativer, der begrænser skaderne. Har du problemer med at komme igennem til forsikringsselskabet, kan du derfor sætte ting i gang, der er med til at begrænse yderligere skader – i hvert fald på kort sigt. Stop huller, revner og sprækker med avispapir, klude el.lign., så der ikke kommer regn ind. Men vent med at sætte håndværker i gang, før du har en godkendelse fra forsikringsselskabet.

Læs også: Dækker din forsikring følgeskaderne ved utæt tag?

Dokumentér skaderne

Du skal huske at gemme kvitteringer for indkøb eller leje af materialer samt for eventuel professionel hjælp. Dokumentation kan også bestå af billeder eller video, så man både kan se skaderne lige efter stormen, men også undervejs i oprydningsarbejdet. Det gælder alt fra ødelagte tagsten, smadrede vinduer og evt. vandskade i kælderen.

Har du i forbindelse med stormen også haft vandskade, så tag billeder af vandstanden og af de værdier, der er blevet ødelagt. Og smid ikke noget ud, inden forsikringsselskabet har godkendt skaderne.

Læs også: 5 ting du skal gøre hvis vejret har givet dig vandskade

Et Hustjek kan betale sig

Er du det mindste i tvivl, om taget eller andre bygningsdele er beskadiget eller kan holde til en storm mere, så husk at du altid kan bestille et Hustjek. Så gennemgår vi huset for skader og giver dig en rapport, der viser status på vinduer, isolering, tag, facade mm.

Mest læste artikler

  • Jydsk-tagteknik-derfor-må-du-ikke-højtryksspule-dit-tag

Derfor skal du ikke selv højtryksspule dit tag

Det kan være fristende selv at højtryksrense taget og spare penge på en algebehandling. Men du skal være meget varsom med selv at rense dit tag. Du kan nemt lave store skader. Det er [...]

  • Storm_JT_ugens_tip

Tjek dit hus når stormen har lagt sig

Når stormen er ovre, er det vigtigt at få tjekket huset grundigt for de skader, som man ikke umiddelbart kan se. Her er nogle af de ting, du skal kigge efter. Først og [...]

Gør dette, hvis dit hus blev ramt af skybruddet

Hvis skybruddet har ramt dit hus, så der er oversvømmelse og andre skader, skal du hurtigst muligt komme i gang med at sikre, at skaderne ikke bliver værre. Det er altid en god [...]

Flotte fliser uden alger og flisepest

Slip af med ukrudt, alger og flisepest. Vi giver dig nogle gode råd til, hvad du kan gøre – og hvad du IKKE skal gøre. Hvis du har mos og ukrudt mellem fliserne, kan [...]

2018-05-29T11:01:21+00:00